Riaditeľka školy: PaedDr. Katarína Zagyiová
Zástupca RŠ:

Kontakt: 047 569 91 02
E- mail: zshostice@zshostice.edu.sk